ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

              โรงเรียนวัดบุณฑริการาม  ตั้งอยู่เลขที่ 1/22  หมู่ 2  ตำบลบ่อผุด  อำเภอเกาะสมุย    จังหวัด

สุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  84320  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  โทรศัพท์  โทรสาร  077-422052

E-Mail  boontarik@hotmail.com  website http://school.obec.go.th/btsamui/

ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2500 โดยพระครูสมถ กิติคุณ (แดง ปิยสีโล)   เป็นผู้สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของประชาชนในอำเภอเกาะสมุย  และวัสดุในการก่อสร้าง  เมื่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว  ไม่สามารถเปิดทำการสอนได้เพราะติดขัดบางประการ  ต้องปล่อยอาคารไว้ว่างเปล่า

            เมื่อต้นปี  พ.ศ.  2518  ร.ต.ภิรมย์  สุภาคกุล  นายอำเภอเกาะสมุยได้มาเยี่ยมราษฎร หมู่ที่ 2  ตำบลบ่อผุด  ได้เห็นอาคารเรียนจึงสั่งให้นายตรึก  พูลสวัสดิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  จัดทำเรื่องราว     เสนอไปยังจังหวัด  จนกระทั่งทางจังหวัดได้อนุญาตให้เปิดเรียนได้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2518  เป็นต้นมา

           ทางอำเภอเกาะสมุยซึ่งประกอบด้วย  นายอำเภอ  หัวหน้าหมวดการศึกษาธิการอำเภอได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2518  ได้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดบุณฑริการาม”  มีนักเรียนทั้งสิ้น 42  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4  มีครู  1  คน  นางจรรยา  ศรีชั่น  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

           19  มิถุนายน  พ.ศ.2518  นายอำเภอได้แต่งตั้ง  นายโสภณ อุปริพุทธิกุล   มารักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่ คนแรก

           8  สิงหาคม  2518  ทางจังหวัดได้บรรจุ  นางสาวบุญเยี่ยม  บุญยืน  และนายสิทธิโชค  อินทร์แก้ว  เป็นผู้ช่วยครู

          15  พฤศจิกายน  2518  ร.ต.  ปรีชา  กุลมัย  นายอำเภอเกาะสมุย  พร้อมข้าราชการและ

ประชาชนในอำเภอเกาะสมุย  ได้นำกฐินสามัคคีของอำเภอเกาะสมุย  มาทอด  ณ  วัดบุณฑริการาม     เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนอันเกิดการชำรุดทรุดโทรม  ให้มีสภาพดีพอสมควร  มูลค่า  10,181  บาท

          17  มกราคม 2519 นายชัยวัฒน์ โชคคณาพิทักษ์ ได้มอบปูนซีเมนต์ให้โรงเรียนจำนวน 5 ตัน

มูลค่า 5,000 บาท  เพื่อสร้างพื้นอาคารเรียน โดยประชาชน ได้ช่วยแรงงานคิดเป็นมูลค่า  2,160  บาท  จนแล้วเสร็จ

          21  มกราคม  2519  ได้สร้างบ้านพักครูและกำแพงรอบอาคารเรียนชั่วคราวจนแล้วเสร็จใน  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2519  คิดเป็นค่าก่อสร้าง  9,175  บาท

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: